Besöksbokning

Vi bokar era säljares besök enligt de önskemål ni har. Era säljare slipper det oproduktiva arbetet med att söka rätt beslutsfattare, försöka väcka intresse, hitta tider för möten och ta en massa nej. Istället fokuserar ni era egna resurser på att vara ute hos kunderna och sälja.

Ladda ner vår folder om besöksbokning (pdf)

Besöksbokning

Marknadsrespons arbetar efter "Nöjd kund-garanti" vilket innebär att du som kund ska vara nöjd med vårt arbete. Annars kan vi inte ta betalt. Alla bokade möten ska uppfylla följande kvalitetskrav :

  • Rätt typ av företag
  • Rätt beslutsfattare
  • Kontaktpersonen har avsatt tid för er presentation

Möten som ej uppfyller dessa krav kommer att krediteras och ersättas med nya bokningar.
 

Kartläggning

Vi genomför intervjuerna i väljarundersökningar och marknadsundersökningar. Ni berättar för oss vad det är ni vill veta, och vi tar fram ett förslag på frågor som ska ingå i enkäten. Vi tar även fram målgruppen som ska intervjuas.

Insamlingen av svar sker av erfarna och neutrala telefonister.

Vi sammanställer och rapporterar undersökningen med en statistisk fördelning av svaren.
 

Kartläggning
 

BRF Respons

Syftet med kartläggningarna är att ge er ett material som ökar er försäljning och lönsamhet i de delar av landet som ni är intresserade av. Kartläggningen delas upp i geografiska områden, vilket innebär att ni kan delta i hela, eller i valda delar av landet. Totalt genomförs 50 kartläggningar där vi i varje del kartlägger 50-125 bostadsrättsföreningar.

Ladda ner 2020 års kartläggnings schema.

 

Kartläggning BRF
 

Inbjudan

Vi har stor erfarenhet av inbjudningar efter snart 20 år som eventbyrå, och med flera hundra lyckade events i bagaget. När ni planerar att bjuda in en målgrupp av beslutsfattare till ett frukostmöte, en visning eller en demonstration ökar vi antalet deltagare med i genomsnitt 400%. Metoden vi använder kallar vi "ring-skicka-ring". Vi kan se till att till exempel 5-10 beslutsfattare kommer till er varje vecka för en presentation.
 

Inbjudan
 

Prospektering av leads

Prospektering är den klassiska "tratten" i försäljningsprocessen där vi ur en stor målgrupp vaskar fram dem som har intresse eller behov av era tjänster. Om vi till exempel får ringa till 100 företag i veckan åt er, bör vi kunna hitta 10 som är intresserade av att ni kontaktar dem. På så vis slipper ni ringa 90 stycken som säger nej!
 

Leads
 

Events

En stor del av vår verksamhet utgörs av våra events. Mer information hitter ni under respektive avdelning.

 
Events Marknadsrespons