Integritetspolicy för Marknadsrespons AB

   


Sverige

Integritetspolicy för Marknadsrespons AB

Marknadsrespons i Lidköping AB (”Marknadsrespons”) värnar om din personliga integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Marknadsrespons är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy. När dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas har du enligt svensk lag rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

På vår hemsida och i all utgående korrespondens finns länkar eller hänvisningar till denna policy i syfte att du alltid ska kunna komma åt informationen lättillgängligt. I policyn har vi sammanställt information om vilka kategorier av personer som vi behandlar personuppgifter om, hur behandlingen sker, vad du har för rättigheter samt hur du kan begära en så kallad reklamspärr.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling på info@marknadsrespons.se eller på 0510 – 220 95.

1. Om oss som företag

Marknadsrespons bedriver marknadsföring och konsultationer inom marknadsföring åt olika företag. Marknadsrespons agerar som eventarrangör och arrangerar mässor i bland annat Norge, Finland och Sverige. Marknadsföringen bedrivs mot fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar och dess styrelseledamöter. Marknadsföring bedrivs även mot yrkesverksamma personer. Genom kontakt via post, e-post, SMS och telefon bjuder Marknadsrespons in företag och yrkespersoner till olika mässor, samt säljer platser till olika mässor.

2. Vad för personuppgifter vi behandlar och varför

2.1 Kunder

Personuppgifter som kan behandlas om dig som kund är vanliga personuppgifter såsom ditt namn och din företagsepostadress. När du beställer någon av våra tjänster på brfadresser.se, genom e-post, telefon eller på något annat sätt behöver Marknadsrespons behandla vissa personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal som uppstår eller för att kunna vidta åtgärder inför att ett avtal träffas. Fullgörandet av avtalet tillsammans med vårt berättigade intresse av att administrera kundförhållandet är vårt ändamål och vår lagliga grund för behandlingen.

2.2 Styrelseledamöter i bostadsrättföreningar

Personuppgifterna vi behandlar om styrelsemedlemmar i Sveriges olika bostadsrättsföreningar kommer från allmänt tillgängliga källor, såsom Bolagsverket. Vem som helst har alltså tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. De personuppgifter vi behandlar är s.k. vanliga personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas endast för att säkerställa identifiering och säljs aldrig vidare till någon tredje part. Privata e-postadresser används endast i samband med inbjudningar till mässor och som kontaktinformation till utställare vid anmälningar till mässor. Vi behandlar heller aldrig så kallade känsliga personuppgifter.

Ändamålet med vår behandling är att kunna marknadsföra våra tjänster och i vissa fall att sälja personuppgifter om styrelsemedlemmar till andra företag som vill marknadsföra sig. Vid försäljning till andra företag har det mottagande företaget ett eget personuppgiftsansvar gentemot dig som registrerad. Marknadsrespons lagliga grund för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster. Du har dock alltid rätt att invända mot marknadsföring som riktas till dig och vi tillmötesgår alltid en sådan begäran. Under rubriken ”Reklamspärr” följer enkla instruktioner om hur du begär ett stopp av utskick.

2.3 Yrkesverksamma personer och prospekts

Personuppgifter vi behandlar om yrkesverksamma personer och prospekts kommer från allmänt tillgängliga källor såsom olika företags hemsidor. Vem som helst har alltså tillgång till personuppgiften då den är publicerad på internet av det aktuella företaget. För denna kategori av personer behandlar vi endast e-postadress till den aktuella yrkesverksamma personen på företaget. Ändamålet med behandlingen är vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra våra tjänster. Att vi har ett berättigat intresse av personuppgiftsbehandlingen utgör också vår lagliga grund.

2.4 Anmälning som besökare

I samband med att vi tar anmälan på deltagande till våra mässor förutsätter vi att vi kan använda informationen i syfte att trycka upp namnskylt, tillgodose eventuella allergier i matbeställning och dela ut som en anmälningslista till de utställande företagen. Vi antar vidare att vi kan använda den informationen vid nästa relevanta mässa, för att skicka en inbjudan till tidigare besökare.

Eventuella e-postadresser som lämnas delas också ut tillsammans med övriga kontaktuppgifter, till utställande företag på mässan, i syfte att förenkla kontakt för framtida samarbete mellan båda parter.

Vill man anmäla sig till en mässa som besökare men inte godkänna ovan så ber vi er att kontakta oss på telefon för en muntlig anmälan och specifikation kring detta.

2.5 Registrering av konto på BRF360

Personuppgifter vi behandlar i samband med forumaktiviteter på BRF360 har lämnats av kontoinnehavaren själv.
De uppgifter som samlas in används i ändamålet att skilja användarna åt samt att kunna återkoppla till de som önskar det.

Uppgifterna används också i samband med inbjudningar till events anordnade av Marknadsrespons på den aktuella orten.
Såvida det inte avböjs vid registreringstillfället.

3. Information om överföring, säkerhet, lagringstid och dina rättigheter

3.1 Överföring till tredjeland

Vi överför inte aktivt personuppgifter till ett land utanför EU/EES (tredjeland) men vår IT-leverantör kan ha verksamhet i tredjeländer där personuppgifterna kan komma att behandlas. Om så är fallet är dock den behandlingen säker genom att det aktuella landet har en s.k. adekvat skyddsnivå eller genom att vår leverantör har tagit andra säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, såsom bindande standardavtalsklausuler. Vid all vår personuppgiftsbehandling iakttar vi nödvändig säkerhet för att skydda personuppgifterna

3.2 Lagringstiden

Marknadsrespons kommer att lagra dina personuppgifter så länge de är relevanta för fullgörandet av avtalet eller för vår marknadsföring. Vi kommer upphöra med marknadsföring till dig om du begär det. Eventuell behandling därefter sker bara för att följa rättsliga förpliktelser som Marknadsrespons kan ha.

3.3 Dina rättigheter

Du äger den data vi har om dig och har därför rätt att begära att vi ska radera personuppgifter vi har om dig. Det kan dock vara mer effektivt att vi lägger en notis om att ni inte önskar att vi använder eller förmedlar din data. Detta beror på att vi dagligen hanterar stora mängder personuppgifter från allmänt tillgängliga källor och skulle ni vara med i en sådan leverans och vi har raderat dina personuppgifter så är risken att ni kommer med igen. Har vi däremot en spärr på er så kan vi hela tiden hålla reda på ert önskemål.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

Skulle du uppleva att Marknadsrespons inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi dock att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att som registrerad kan känna dig trygg hos oss på Marknadsrespons.

4. Reklamspärr

I all vår utgående korrespondens erbjuds du att begära en så kallad reklamspärr. Om du inte önskar få utskick från Marknadsrespons kan du när som helst kontakta oss och begära en så kallad reklamspärr.

Kontaktuppgifter

info@marknadsrespons.se eller 0510 – 220 95

5. Cookies

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av en intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Användning av cookies
Cookies är vanligt förekommande och finns på många olika hemsidor. På Marknadsrespons webbplats används cookies för inloggning, statistik och anpassning av innehållet efter besökarens önskemål och val. De kan även användas för att rikta mer relevant marknadsföring mot våra potentiella och befintliga kunder.

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av webbplatsen. Genom att använda Marknadsrespons tjänster godkänner du detta.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och session cookies, varav båda används på Marknadsrespons webbplats. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid medan en session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbplats. Session cookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfing eller inkognito-surfing. Det betyder att alla cookies rensas ut varje gång du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Cookies används även för att få en mer tillförlitlig statistik av besökarflöden på vår sida vilket hjälper oss att bibehålla och förbättra den service vi erbjuder. Marknadsrespons webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Denna tjänst använder sig av cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbplatser utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google.

Finland

Marknadsrespons AB:n tietosuojakäytäntö

Marknadsrespons Lidköping AB (”Marknadsrespons”) suojaa henkilötietojasi ja käsittelee niitä Ruotsin lainsäädännön puitteissa. Marknadsrespons vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä kuvatun käytännön mukaisesti. Kun henkilötietosi rekisteröidään tai niitä muutoin käsitellään, on sinulla ruotsalaisen lainsäädännön mukaan oikeus seuraavaan tietosuojaan.

Sivustollamme ja kaikessa meiltä lähtevässä kirjeenvaihdossa on linkkejä tai viittauksia tietosuojakäytäntöömme, jotta sinun on helppo tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa henkilötietojasi. Olemme koonneet tähän yhteenvedon siitä, mitä henkilötietoja keräämme, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja kuinka sinulla on mahdollisuus rajoittaa tietojesi käyttöä markkinoinnissamme.

Voit ottaa yhteyttä meihin henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla info@marknadsrespons.se tai puhelimella +46 (0)510 220 95.

1.    Yritystiedot

Marknadsrespons harjoittaa markkinointia ja konsultointia yrityksille. Marknadsrespons toimii messu- ja tapahtumajärjestäjänä Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Markkinointia kohdistetaan kiinteistöjen omistajille, kiinteistöosakeyhtiöille ja niiden hallitusten jäsenille, sekä muille ammattikohderyhmille. Markkinoinnillaan Marknadsrespons tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden osallistua kävijänä ammattimessuille, sekä myy tapahtumien osallistumispaketteja näytteilleasettajille.

2. Mitä henkilötietoja me käsittelemme ja miksi?

2.1 Asiakkaat

Käsittelemme vain ammattiin ja asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja, kuten esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite. Kun tilaat palveluitamme brfadresser.se:n kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla tavoin, on Marknadsresponsin käsiteltävä henkilökohtaisia ??tietoja voidakseen täyttää sovitut tehtävät tai ryhtyäkseen toimenpiteisiin ennen sopimuksen tekemistä. Tavoitteenamme on sopimusten ja asiakassuhteiden hoitamisen lainmukainen toteutus.

2.2 Asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet

Asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäseniä koskevat henkilötiedot ovat saatavilla julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi Kaupparekisteristä. Käsiteltävät henkilötiedot ovat julkisia. Yleisesti käsiteltävät henkilötiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötunnusta käsittelemme vain, mikäli meillä on tarve tarkistaa henkilötietojen oikeellisuus. Henkilötunnustietoja emme myy tai luovuta eteenpäin kolmansille osapuolille. Emme käsittele ns. salaisia henkilötietoja.

Markkinointirekisterimme tarkoituksena on kyetä markkinoimaan palveluitamme ja joissakin tapauksissa myymään hallitusten jäsenten henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin. Muiden yritysten nimissä tapahtuvassa markkinoinnissa vastuu käsitellä rekisteröityjä henkilötietoja siirtyy markkinoivalle yritykselle. Marknadsresponsilla on laillinen oikeus markkinoida palveluitaan, mutta kunnioitamme oikeuttasi kieltää markkinointi ilmoittamalla asiasta meille kirjallisesti. Markkinointikielto -kohdassa on ohjeet markkinointikiellon toteuttamiseen.

2.3 Ammattilaiset ja prospektit

Ammatti- ja prospektikohderyhmään kuuluvien henkilöiden tiedot saamme julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi verkkosivuilta. Nämä henkilötiedot ovat julkisia. Tästä kohderyhmästä käsittelemme vain yritysten nykyisten ammattilaisten sähköpostiosoitteita. Tavoitteenamme on tarjota ammattiin liittyviä palveluita ja käyttää lain mukaan oikeutettuja yhteystietoja tämän toteuttamiseen.

2.4 Osallistujan ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä käytämme henkilötietoja nimikorttien painoon, erikoisruokavalioiden ilmoittamiseen ravintoloille ja osallistujaluettelon jakoon näytteilleasettajille. Käytämme myös tietoja valmistaessamme tulevia tapahtumia kyseisellä paikkakunnalla, jotta voimme lähettää kutsun messuvieraille jotka ovat käyneet tapahtumissamme aiemmin.

Messuille voi myös ilmoittautua ilman että hyväksytte yllä olevaa henkilötietojen tallennusta ja käyttöä. Siinä tapauksessa voitte soittaa meille ilmoittautuaksenne.

3. Tiedonsiirto, turvallisuus, tietojen säilytysaika ja oikeudet

3.1 Henkilötietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Emme luovuta aktiivisesti henkilötietoja EU:n ulkopuolella toimiville yrityksille, mutta IT-toimittajalla, joka käsittelee henkilötietoja, voi olla toimintaa lainsäädännön ulkopuolisissa maissa. Tällaisissa tapauksissa, mikäli asianomaisen maan lainsäädäntö ei vastaa tietosuojaa, on toimittajamme toteuttanut muita turvatoimia suojaamaan henkilökohtaisia ??tietoja standardien mukaisesti. Kaikessa henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme tarpeellista tietosuojaa henkilötietojen suojelemiseksi.

3.2 Tietojen säilytysaika

Marknadsrespons tallentaa henkilötietosi, jos ne ovat olennaisia ??sopimuksen toimivuuden tai markkinoinnin kannalta. Me lopetamme markkinoinnin sinulle, jos pyydät markkinointikieltoa. Jälkikäteen tapahtuvaa tietojen käsittelyä tehdään vain Marknadsresponsin oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi.

3.3 Oikeudet

Sinä omistat henkilötietosi ja sinulla on oikeus pyytää käytössämme olevien henkilötietojesi poistamista. Käytännössä voi olla tehokkaampaa tehdä huomautus siitä, ettet halua meidän käyttävän tai välittävän tietojasi. Tämä johtuu siitä, että käsittelemme päivittäin suuria määriä henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, ja mikäli tietosi on sisällytetty tällaiseen toimitukseen, on riski, että jo poistetut tietosi lisätään rekisteriimme uudelleen. Jos meillä on antamasi markkinointikielto, voimme seurata toiveitasi tehokkaammin.

Sinulla on oikeus tietää, miten henkilötietojasi käsitellään. Tämä tarkoittaa sitä, että voit rajoittaa tietojesi käyttöä. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista, rajoittaa liiallista käsittelyä, poistaa perusteetonta käsittelyä ja pyytää siirtämään henkilötietoja järjestelmästä toiselle toimijalle, ns. tiedonsiirto.

Jos havaitset, että Marknadsrespons ei käsittele oikein henkilökohtaisia ??tietojasi, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen. Voidaksemme auttaa sinua mahdollisimman nopeasti, toivomme että otat ensin yhteyttä meihin. On tärkeää, että voit tuntea itsesi turvalliseksi Marknadsresponsin rekisteröitynä asiakkaana.

4. Markkinointikielto

Sinulla on mahdollisuus tehdä markkinointikielto koskien kaikkia meiltä lähteviä markkinointiviestejä. Jos et halua saada Marknadsresponsin markkinointiviestejä, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä ja pyytää niin kutsuttua markkinointikieltoa.

Yhteystiedot

info@marknadsrespons.se tai +46 (0)510 220 95.

Norge

Integritetspolicy for Marknadsrespons AB

Marknadsrespons i Lidköping AB («Marknadsrespons») beskytter din personlige integritet og behandler personopplysninger i samsvar med svensk lov. Marknadsrespons holdes ansvarlig for behandling av dine personopplysninger som omtalt i denne policyen. Når personopplysningene dine registreres eller på annen måte behandles, har du etter svensk lov krav på den informasjonen som vi på denne måten oppbevarer for deg.

På vår hjemmeside og i all utgående korrespondanse finner du lenker eller henvisninger til denne policyen, slik at informasjonen alltid skal være lett tilgjengelig for deg. I policyen informerer vi om hvilke personkategorier vi henter personopplysninger om, hvordan behandlingen av personopplysningene skjer, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan kreve reklamesperre.

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss på info@marknadsrespons.se eller på +46 510 220 95

1. Om oss

Marknadsrespons tilbyr forskjellige bedrifter markedsføring og rådgivning. Marknadsrespons driver som eventarrangør og arrangerer messer både i Norge, Finland og Sverige. Markedsføringen rettes mot eiere av eiendommer og mot borettslag med styremedlemmer. Markedsføring rettes også mot selvstendig næringsdrivende. Marknadsrespons tar kontakt via post, e-post, SMS og telefon og inviterer bedrifter og selvstendig næringsdrivende til forskjellige messer i tillegg til å selge messeplasser.

2. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor

2.1 Kunder

Personopplysninger vi behandler om deg som kunde er vanlige personopplysninger som navnet ditt og bedriftsadressen din. Når du bestiller våre tjenester på brfadresser.se, via e-post, telefon eller på annen måte, må Marknadsrespons behandle visse personopplysninger for å fullføre avtalen som oppstår, eller for å kunne treffe tiltak før en avtale inngås. Vårt mål og lovlige grunnlag for behandlingen er å ferdigstille avtalen/kontrakten fordi vi har en berettiget interesse i å administrere kundeforholdet på beste måte.

2.2 Styremedlemmer i borettslag/sameien

Personopplysningene vi behandler om styremedlemmer i ulike borettslag/sameien henter vi fra offentlig tilgjengelige kilder, som Proff. Alle har altså tilgang til disse personopplysningene om deg. Personopplysningene vi behandler, er såkalte vanlige personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post. Vi behandler heller aldri sensitive personopplysninger.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne markedsføre våre tjenester og i noen tilfeller selge personopplysninger om styremedlemmer til andre firmaer som ønsker å markedsføre seg. Ved videresalg til andre firmaer har firmaet som mottar opplysningene et eget ansvar for personopplysningene overfor deg som er registrert. Marknadsrespons sitt lovlige grunnlag for behandlingen er at vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester på beste måte. Du har imidlertid alltid rett til å komme med innvendinger mot markedsføring som rettes mot deg, og vi imøtekommer alltid en slik anmodning. Under overskriften «Reklamesperre» følger du enkle instruksjoner for stans i utsendinger.

2.3 Selvstendig næringsdrivende og forretningstiltak

Personopplysninger vi behandler om selvstendig næringsdrivende og forretningstiltak, kommer fra offentlig tilgjengelige kilder, som de aktuelle virksomhetenes hjemmesider. Alle har altså tilgang til disse personopplysningene, som er publisert på internett av den aktuelle virksomheten. I denne kategorien behandler vi bare e-postadressen for den aktuelle næringsdrivende personen. Formålet med behandlingen er at vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Det faktum at vi har en berettiget interesse i behandling av personopplysningene er også vårt lovlige grunnlag.

2.4 Påmelding som besøkende

Når vi mottar påmelding som besøkende til våre messer, forutsetter vi at vi kan bruke informasjonen med den hensikt å printe navneskilt, ta hensyn til eventuelle allergier i matbestillingen og dele ut en liste over påmeldte personer til firmaene som er utstillere. Vi forutsetter også at vi kan bruke denne informasjonen for andre relevante messer, til å sende invitasjon til tidligere besøkende.

Hvis du ønsker å melde deg på en messe som besøkende, men ikke godkjenner det vi har meddelt ovenfor, ber vi deg kontakte oss på telefon for en muntlig påmelding og eventuelle spesifikasjoner.

3. Informasjon om overføring, sikkerhet, lagringstid og dine rettigheter

3.1 Overføring till tredjeland

Vi overfører ikke aktivt personopplysninger til land utenfor EU/EØS (tredjeland), men vår IT-leverandør kan ha virksomhet i tredjeland hvor personopplysningene kan komme til å overføres og behandles. Hvis dette er tilfelle, er behandlingen likevel sikker fordi det aktuelle landet har et såkalt adekvat beskyttelsesnivå, eller fordi vår leverandør har gjennomført andre sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, som bindende standardavtaleklausuler. Vi ivaretar alltid nødvendig sikkerhet når vi behandler personopplysninger, for å beskytte dine personopplysninger.

3.2 Lagringstid

Marknadsrespons lagrer dine personopplysninger så lenge de er relevante for oppfyllelse av avtalen eller vår markedsføring. Vi vil slutte med markedsføring rettet mot deg hvis du ber om det. Eventuell etterfølgende behandling skjer bare for å overholde juridiske forpliktelser som Marknadsrespons måtte ha.

3.3 Dine rettigheter

Du eier dataene vi har om deg, og har derfor rett til å be om at vi sletter personopplysningene vi har om deg. Det kan likevel være mer effektivt at vi legger inn et varsel om at du ikke vil at vi skal bruke eller videreformidle dataene dine. Dette er fordi vi daglig håndterer store mengder personopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, og om du er med i en slik leveranse og vi har slettet dine personopplysninger, så er det mulig at du blir tatt inn på nytt. Hvis vi derimot har registrert en sperre på deg, kan vi kontinuerlig være informert om dine ønsker.

Du har rett til innsyn i hvordan personopplysningene dine behandles. Det betyr at du kan be om tilgang til visse opplysninger om behandlingen. Du har også rett til å be om endring av feil personopplysninger, begrensing av overflødig behandling, sletting av uberettiget behandling og at personopplysninger flyttes fra vårt system til en annen operatør, også kalt dataportabilitet.

Skulle du oppleve at Marknadsrespons ikke behandler personopplysningene dine korrekt, har du rett til å kontakte Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. For at vi skal kunne hjelpe deg så raskt som mulig, ønsker vi imidlertid at du henvender deg først til oss. Det er viktig at du som registrert person skal kunne kjenne deg trygg hos Marknadsrespons.

4. Reklamesperre

I all vår utgående korrespondanse kan du kreve en såkalt reklamesperre. Hvis du ikke ønsker å motta utsendelser fra Markedsrespons, kan du kontakte oss når som helst og kreve en reklamesperre.

Kontaktinformasjon

info@marknadsrespons.se eller +46 510 220 95