Företaget

Affärsidé

För alla som arbetar med försäljning är det en gammal sanning att den som genomför flest aktiviteter i form av säljsamtal, nykundsbesök och möten också säljer mest.

”Marknadsrespons hjälper er att öka era aktiviteter och därmed er försäljning och lönsamhet.”

Positionering

Som samarbetspartner är vi enkla att ha att göra med. Vår kvalitetsgaranti innebär att ni ska vara nöjda med vår tjänst. Att vi levererar det vi har kommit överens om, eller något bättre. Annars ska vi inte ha betalt. Vår ambition är att kunna leverera vår typ av tjänster till ett lägre pris än andra leverantörer, och med lika bra eller bättre kvalitet.

Historia

Marknadsrespons AB startades 1996 av Per-Anders Emne. Idag har företaget 9 anställda och är stolt innehavare av högsta kreditvärdighet AAA.

Medarbetare

På Marknadsrespons arbetar personer med moderna värderingar och med en inneboende vilja att prestera bra resultat åt våra kunder. All kompetens finns samlad inom företaget, beslutsvägarna är korta och vi är enkla och bra att ha att göra med.

På vår eventavdelning finns erfarenhet från att ha arrangerat över 1000 lyckade mässor och events. Här vet vi hur vi ska arbeta med inbjudningar för att få många och bra besökare. Vi har koll på ändamålsmässiga lokaler över hela landet, och kan hjälpa er att fixa ett lyckat event var ni vill, när ni vill.