Alingsås

Anmälan!

Datum: 2021-12-07
Tid: 17:00-20:00
Ort: Alingsås
Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1 Alingsås

Byt ort: 
Alingsås

Boka din plats

Företag/Förening:*
Antal lägenheter:*
Namn:*
Telefon:
Hur många från er kommer:*
Namn 1:*
Önskas mat:*
E-post: Lämna din eller företagets/föreningens e-post för att få en bokningsbekräftelse
Skicka in anmälan

Information till besökare

Anmälan besökare

Till våra fastighetsmässor bjuder vi in ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och er som arbetar aktivt med förvaltning och drift av flerbostadshus. För besökare är mässan kostnadsfri. Mässan hålls under vardagskvällar kl 17.00 - 20.00. Under kvällen kan ni besöka mellan 20-25 utställare och lyssna på intressanta föredrag.

OBS! Från och med 7 december kommer alla utställare och besökare behöva visa upp godkänt vaccinationsbevis och legitimation på våra mässor. 

Information till utställare

Anmälan utställare

När ni deltar som utställare på Fastighet2021 når ni ägare av flerbostadshus på de orter i landet där ni vill öka er marknadsföring och försäljning. Ni har 70 olika tillfällen att välja mellan, där ni vid vart och ett träffar 50-200 bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Våra fastighetsevent sker vanligtvis på vardagskvällar, de är enkla, genomförs under kort tid, och är förhållandevis billiga att medverka vid. Eftersom alla besökare är personligt inbjudna vet vi att ni som utställare träffar helt rätt målgrupp. Våra besökare representerar i snitt 50 lägenheter var, vilket innebär att besökarna under en kväll representerar 2 500 - 10 000 lägenheter.

2021 blir det tjugotredje året i rad som vi genomför den här turnén och vi hoppas att ni väljer att medverka vid en eller flera av de 70 fastighetsmässor som ingår i programmet. Även i år kommer vi att genomföra eventet och kvällens föredrag för att sen avrunda eventet med förtäring.

Vår ambition är att locka fler besökare, och att få dem att stanna länge hos oss. Under 2021 fortsätter vi att arbeta med ett överlag mer påkostat koncept. Fler inbjudningar skickas,. Vi kommer även att arbeta för att erbjuda många nya föredrag i programmet, för att skapa variation.

Referenser

Några av de företag som medverkat 2020 är:

Fastighets referenser

Kommande events Fastighet

Dra för att visa fler