Fastighet2021

Fastighet2021 är våra egna fastighetsmässor där vi i år sammanför våra utställare med ca 6.000 bostadsrättsföreningar och andra ägare av flerbostadshus. Fastighet2021 består av sammanlagt 70 lokala mässor runt om i Sverige. Vi startade den verksamheten 1999 och har tills idag arrangerat över 1000 mässor och events på temat.

Anmälan! Mer information

Kommande events Fastighet

Dra för att visa fler

HR-Dagen2021

HR-Dagen är mässor som vänder sig till Personalchefer, HR-Chefer, VD och andra som brinner för personalfrågor. Våra utställare arbetar med friskvård, rekrytering, utbildningar och allt annat som tilltalar besökarna. Under 2021 innehåller programmet tio HR-Dagar.

Anmälan! Mer information

Kommande events HR dag

Dra för att visa fler

Eget Call Center

Vårt eget Call Center arbetar med inbjudningar till mässor, besöksbokning, marknadskartläggningar och alla andra uppdrag som kan utföras via telefon.

Kartläggning

Vi genomför intervjuerna i väljarundersökningar och marknadsundersökningar. Ni berättar för oss vad det är ni vill veta, och vi tar fram ett förslag på frågor som ska ingå i enkäten. Vi tar även fram målgruppen som ska intervjuas.

Inbjudan

Vi har stor erfarenhet av inbjudningar efter drygt 20 år som eventbyrå, och med flera hundra lyckade events i bagaget. När ni planerar att bjuda in en målgrupp av beslutsfattare till ett frukostmöte, en visning eller en demonstration ökar vi antalet deltagare med i genomsnitt 400%. Metoden vi använder kallar vi "ring-skicka-ring". Vi kan se till att till exempel 5-10 beslutsfattare kommer till er varje vecka för en presentation.

Prospektering av leads

Prospektering är den klassiska "tratten" i försäljningsprocessen där vi ur en stor målgrupp vaskar fram dem som har intresse eller behov av era tjänster. Om vi till exempel får ringa till 100 företag i veckan åt er, bör vi kunna hitta 10 som är intresserade av att ni kontaktar dem. På så vis slipper ni ringa 90 stycken som säger nej!

Besöksbokning

Vi bokar era säljares besök enligt de önskemål ni har. Era säljare slipper det oproduktiva arbetet med att söka rätt beslutsfattare, försöka väcka intresse, hitta tider för möten och ta en massa nej. Istället fokuserar ni era egna resurser på att vara ute hos kunderna och sälja.

Följ oss på Instagram