• Årets näst sista Fastighet2021 äger rum i Karlskoga den 8/12.
    Anmäl dig här!
  • Besök vår nya hemsida - BRF360 Där BRF:er kan hitta rätt leverantör sorterad på bransch och geografi.
    Läs mer här!

Fastighet2021

Fastighet2021 är våra egna fastighetsmässor där vi i år sammanför våra utställare med ca 6.000 bostadsrättsföreningar och andra ägare av flerbostadshus. Fastighet2021 består av sammanlagt 70 lokala mässor runt om i Sverige. Vi startade den verksamheten 1999 och har tills idag arrangerat över 1000 mässor och events på temat.

Anmälan! Mer information

Kommande events Fastighet

Dra för att visa fler

HR-Dagen2021

HR-Dagen är mässor som vänder sig till Personalchefer, HR-Chefer, VD och andra som brinner för personalfrågor. Våra utställare arbetar med friskvård, rekrytering, utbildningar och allt annat som tilltalar besökarna. Under 2021 innehåller programmet tio HR-Dagar.

Anmälan! Mer information

Kommande events HR dag

Dra för att visa fler

BRF360

Vi på Marknadsrespons har sedan 1996 arrangerat mässor för bostadsrättsföreningar och andra ägare av flerbostadshus. Nu är vi uppe i ett 100-tal mässor i Norden årligen. Vår hemsida har blivit ett forum där våra besökare söker information om anmäler sig till våra events. Vi har idag drygt 40 000 besökare på vår hemsida varje år.

I juni 2021 tar vi steget vidare och öppnar upp BRF360. Där bostadsrättsföreningar och andra ägare av flerbostadshus kan hitta rätt leverantör och hantverkare, sorterat på bransch och geografi på vår hemsida.

BRF360.se

Följ oss på Instagram